Vandaktiviteter

Ekstra ressourcer

I projektet Alle skal lære at svømme er svømme-undervisningen i folkeskolen blevet undersøgt, og der er fx udviklet et nyt koncept med svømme-undervisningen som et eksperimentarium med fokus på leg, udforskning og grundlæggende færdigheder i vand. 

“Idræt i øjenhøjde” er en ny videnspublikation, udgivet af Synscenter Refnæs, der indeholder anbefalinger og inspiration til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen.

Vandaktiviteter

Indholdsområdet vandaktiviteter er også centralt i forhold til elever med handicap og særlige behovUdover, at eleverne kan opnå kompetencer til at være og føle sig sikker i og omkring vand, har vandet også flere positive egenskaber, som kommer målgruppen til gode:  

  • Aktiviteter i vand giver en anderledes bevægelsesfrihed, idet opdriften støtter kroppen i vandet og tyngdekraften nedsættes. Det kan give fx fysisk handicappede og svært overvægtige en større bevægelsesfrihed, end på land. 
  • Vandets tryk på kroppen kan ligeledes have en positiv virkning for nogle elever, da den omsluttende følelse kan give en følelse af tryghed. Denne følelse kan forstærkes ved fx dykkeøvelser, hvor eleverne oplever total omslutning og afsondring fra andre sanseindtryk.  
  • Vandaktiviteter påvirker og styrker sanserne (taktile, kinæstetiske og vestibulære), der er vigtigt for bevægelsesudvikling og et godt velbefindende. Det kan også bidrage til en livslang deltagelse i idræt for elever med handicap og særlige behov.  
  • Vandet kan for nogle være en motivation i sig selv, og bidrage med mange timers leg og aktivitet. 

For andre er vand dog en kilde til utryghed, og det er naturligvis centralt, at der er fokus på vandtilvænning og svømmehalstilvænning med udgangspunkt i deltagernes kropslige, mentale og sociale forudsætninger. For forskellige målgrupper kan der være forskellige fokusområder, men det er vigtigt at have fokus på hele rammen omkring svømmeundervisningen – før, under og efter – for elever med kognitive handicap (se evt. mere på siden: elever med kognitive handicap).  

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad eleverne kan og styrke deres glæde ved at komme i vand. Alle kan arbejde med de fire grundfærdighederelementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse i vand, og langt de fleste kan lære at svømme. Mange vil kunne lære stil-arternemens andre vil kunne lære at svømme en tilpasset stilart. Fx vil der være børn, der ikke kan dreje fodleddene og dermed ikke være i stand til at svømme brystben. De kan så fx svømme brystarme og crawlben.

Se praksis-eksempel

Luk menu