Tid

Se flere tilpasningsmuligheder under: 
Elever med synsnedsættelser
Elever med kognitive handicaps
Elever med bevægelseshandicaps. 

Aktivitetshjulet - TID

Aktiviteterne, lektionen og undervisningsforløbet er afgrænset af tid. Vi har afsat en tid til opvarmning, igangsætning, spil, øvelser, trin osv. Elever med særlige behov kan også have et særligt behov for tid. Ofte justerer vi tiden efter, hvornår nogle af eleverne begynder at kede sig. Når de keder sig, går vi videre til næste øvelse – og eleverne med særlige behov har måske ikke haft den krævede tid for at blive fortrolig med den første øvelse. Andre elever kan modsat have svært ved at koncentrere sig i længere tid – og skal derfor måske have mulighed for gå til time-out-aktivitet undervejs uden resten af klassen lader sig forstyrre.    

Der kan derfor være behov for at:  

  • Vær tydelig om, hvor lang tid øvelsen varer (brug evt. et visuelt nedtællings-ur/timer) 

  • Hav differentieringsmuligheder klar, så eleverne kan blive udfordret på deres niveau og samtidig have den fornødne tid til rådighed for at øve sig.  

  • Inddrag evt. forældre, fysioterapeut eller pædagoger i hvilke bevægelser, som I arbejder med i idrætsundervisningen, så de kan øve dem på andre tidspunkter.  

  • Lav aftaler med elever, der har svært ved at være i samme aktivitet i længere tid om, hvordan og hvornår de kan tage en time-out.  

 

Luk menu