Skoleledelsen

Skolemodul

Formalia - hvad bør du vide om?

Gode råd og vejledning om ...

Nyttige links

Relevant litteratur

Bentholm, A. & Soulié T. (2019). Inkluderende idrætsundervisning for børn med særlige behov – præsentation af kernebegreber. MOV:E SÆRNUMMER 2019 

Christiansen, L.B. (2019). 6 trin til inkluderende idrætsundervisningen. MOV:E SÆRNUMMER 2019 

Habekost, E.R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem professionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov. MOV:E SÆRNUMMER 2019 

Hansen, J.H., Bro, B., Højholdt, A. & Morin, A. (2014). Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsarbejde. København: Undervisningsministeriet.

Knudsen, L. (2019). En opsamling af fremmende og hæmmende faktorer for inklusion i idræt. MOV:E Særnummer 2019. 

Smedegaard, S. (2019). Kompetenceudvikling er afgørende for inklusion i idræt, men hvordan? MOV:E Særnummer 2019. 

Soulie, T., Flygstrup, B., & Selmer, J. (2018). Alle til idræt. Udgivet af Videnscenter for Handicap.

Skoleledelse

Modulet Skoleledelse henvender sig til dig, der er en del af skolens ledelse. I modulet finder du et overblik over samt en introduktion til de vigtigste formalia, dokumenter og vejledninger, du som leder kan bruge til at sikre skolens arbejde med tilpasset idræt og bevægelse. 

Formålet med modulet er blandt andet at koble formål og mål for www.tibis.dk med Folkeskoleloven, Undervisningsvejledning for Idræt 2019, Prøve på særlige vilkår og fritagelse, Undervisningsministeriets retningslinjer for inklusion samt FNs Handicapkonvention.

Du finder de enkelte dokumenter og vejledninger nedenfor. I menuen til højre har vi samlet en række nyttige links samt relevant litteratur. Alle dokumenter kan downloades.  

GOD FORNØJELSE 

Luk menu