Rum

Se flere tilpasningsmuligheder under: 
Elever med synsnedsættelser
Elever med kognitive handicaps
Elever med bevægelseshandicaps.  

Aktivitetshjulet - RUM

Rum omhandler det fysiske rum: størrelse, form, inddeling, underlag, højde til loftet (hvis inde), beplantning (hvis ude), redskaber, markeringer osv.  

For elever med særlige behov kan rummet have forskellig betydning for deres deltagelse i idrætsundervisningen. Nogle elever fx har brug for ekstra tid til at føle sig hjemme i forskellige idrætsrum, andre elever har brug for fysiske baneafgrænsninger og endelig kan nogle elever også have brug for ændringer af rummet for at øge tilgængeligheden.  

Nogle generelle råd til rum for elever med særlige behov er:  

  • Vær opmærksom på hvordan rummet opleves af eleverne med særlige behov. Hvad er forstyrrende, hvad giver tryghed, hvad er en forhindring, og hvad kan være en hjælp?  

  • Overskueligheden kan ofte være en udfordring, sørg derfor for at lave passende afgrænsninger og evt. fysiske inddelinger af rummet. 

  • Til rummet hører også lyd, lys, og duft – og for nogle har de brug for at minimere sanseindtryk. 

 

 

Luk menu