Retningslinjer

Se flere tilpasningsmuligheder under: 
Elever med synsnedsættelser
Elever med kognitive handicaps
Elever med bevægelseshandicaps.
 

Aktivitetshjulet - RETNINGSLINJER

Retningslinjer er aktiviteternes grundlag. Det man kan, skal og må. Fx bevæg dig til rytmen i musikken, fange-helle på tæppefliserne eller ram flest ærteposer i spanden.  

For inklusion af elever med særlige behov gælder, at retningslinjer kan være forskellige mellem eleverne, så det giver dem en fordel frem for de andre. Fx flere forsøg, nemmere baner, mere simple bevægelser eller specifikke roller. Det kan også være ekstra udfordringer for elever uden særlige behov. Fx bind for øjnene, hoppe med samlede ben eller længere distancer.  

Eleverne er ofte selv de bedste til at skabe så lige muligheder som muligt for alle elever. Så inddrag dem endelig og sørg for at alle er bekendte med særlige tilpasninger og regler i idrætsundervisningen. Hermed kan du også sætte ord på, hvad der er godt for det sociale samspil. Fx at spille kidsvolley, så alle får rørt bolden i stedet for at smashe den ned på modstanderens banehalvdel. 

Det kan også være en fordel at forsøge at forsimple komplekse retningslinjer eller aktiviteter til mere simple. Fx kan længdespring ændres til stående spring eller forlæns rulle kan ændres til sidelæns rulle. Det afgørende er, at eleverne ved og accepterer, at eleverne ikke er ens og derfor behandles forskelligt. 

Vær dog også opmærksom på, at tildeling af særlige regler kan være negativt for en elev, som kan føle sig udstillet eller anderledes ved en særregel. Det er derfor godt at have en dialog og aftaler med elever med særlige behov om, hvordan de har det med særreglerne.  

 

Luk menu