Relationer

Aktivitetshjulet - RELATIONER

Relationer omhandler aktivitetens sociale struktur – herunder inddeling i par, grupper og evt. modstandere eller medspillere. Det kan også indebære en bestemt rækkefølge eller orden, og det kan indebære at nogle har en anden rolle eller funktion – fx fanger, kaptajn, konge.  

For nogle elever er det nemmere at arbejde alene uden relation til andre elever, men idrætsundervis-ningen er også en oplagt mulighed for at arbejde med elevernes sociale kompetencer. Det gælder for elever med og uden særlige behov. Undervisningens organisering i grupper/teams er derfor helt central og må ikke overlades til tilfældig tælle-inddeling.  

Herunder nogle gode råd til at arbejde teambaseret:  

  • Teams er udarbejdet af underviserne og baseret på elevernes samarbejdsmuligheder. Elevernes færdighedsniveau kan være forskelligt.  

  • Teams er gennemgående for en længere periode – mindst for det pågældende undervisningsforløb.

  • Teams kan også være gennemgående i skolens andre fag. På den måde har gruppen mulighed for at lære hinanden at kende og arbejde med sociale kompetencer.
      
  • Teams kan have forskellige gruppelærings-øvelser. Fx taktik-time-outs, feedback runder (se Feedback), dialog om gruppes samarbejde, osv.  

Alle elever kan have en fordel ved at være organiseret i læringsteams – men for eleverne med særlige behov giver det desuden:  

  • Større tryghed ved at de kender og har tillid til, hvem de skal være sammen med 
  • Større ansvar for hinanden lærings og positive oplevelser i idrætsundervisningen og bedre undervisningsmiljø. Dermed også større mulighed for støtte fra kammerater.  
  • Flere muligheder for feedback til eleverne fra andre elever (se Feedback)
Luk menu