Rekvisitter

Se flere tilpasningsmuligheder under: 
Elever med synsnedsættelser
Elever med kognitive handicaps
Elever med bevægelseshandicaps. 

Aktivitetshjulet - REKVISITTER

Rekvisitter dækker over løse genstande som anvendes i aktiviteten. Det kan være bolde, veste, kegler, mål, kompas, frisbee, balloner osv.   

Elever med særlige behov kan have hjælp fra forskellige rekvisitter, som adskiller sig fra resten af elevgruppen. Fx kan typen af bold have en betydning for om eleverne lykkes med aktiviteten. Fx en lettere bold/ballon eller en bold med klokke.  

En rekvisit kan også være en kompenserende rekvisit, der giver eleverne en fordel. Fx en forlængerarm i en fangeleg. Farven på rekvisitterne kan også have en betydning. Fx er stærke farver lettere at se.  

Derudover har eleverne måske egne hjælpemidler, som skal tages højde for. Fx proteser, gangstativer eller kørestole. Disse hjælpemidler kan være med til at give indsigt og sjove udfordringer til alle – også elever uden bevægelsesvanskeligheder.  

Luk menu