Redskabsaktiviteter

Ekstra ressourcer

I projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen er
der udviklet et undervisningsforløb i parkour.

I bogen  Alle til Idrætaf Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer kan du finde
yderligere eksempler på aktiviteter med tilpasninger for 1.-9. klasse indenfor 
indholdsområderne.  
 

KOSMOS har gennem årene udviklet og afprøvet en lang række undervisningsmaterialer til brug i idrætsundervisningen.

Dansk Skoleidræt har samlet en række aktivitetsforslag delt op efter indholdsområde og klassetrin. 

“Idræt i øjenhøjde” er en ny videnspublikation, udgivet af Synscenter Refsnæs, der indeholder anbefalinger og inspiration til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen.

Redskabsaktiviteter

redskabsaktiviteter er redskaber naturligvis helt centrale. Det kan fx være forhindringsbaner på redskaber, parkourlignende aktiviteter, akrobatik og traditionelle gymnastiske discipliner.

Færdighederne er fx afsæt, forflytning, sving, kip osv. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i elevens færdighedsniveau og tilpasse øvelsen derefter. 

Fx arbejder man i håndstand med at have vægt på armene. Her kan alternative øvelser være ‘trillebør’ eller at løfte sig selv op i armene siddende i kørestolen. 

Niveaudifferentiering er også vigtigt i redskabsaktiviteter. Ikke alle elever behøver at anvende de samme redskaber i rummet eller at udføre de samme øvelser. Lav i stedet stationer med mulighed for at øve færdighederne på flere niveauer, og tænk bevægelse kreativt

Fx hvis man vil arbejde med ruller, kan det foregå omkring den tværgående og den langsgående akse. Når de arbejder om den tværgående er det fx kolbøtter, mens alternativet vil være at rulle omkring den langsgående akse på en lige eller en skrå måtte. Når eleverne arbejder med at lave overslag, kan man tænke i vægtoverføring. Det kan være at ligge på en rund skummåtte og flytte vægten fra overkrop til underkrop for derved at opnå et lille kip. Vægtoverføring kan også være i fokus, når der arbejdes med ruller omkring den langsgående akse. Eleverne kan eksperimentere med at flytte vægten ved hoveddrejning og ved at flytte arme og/eller ben ind over midteraksen.  

Observation og bevægelsesanalyse er også et vigtigt område i redskabsaktiviteter, som er en del af vidensmålene for faget. Det er vigtigt, at der holdes fast i målet om, at alle elever deltager kropsligt – og ikke udelukkende observerer de andres præstationer. 

Se praksis-eksempel

Luk menu