Prøven i idræt

Skolemodul

Indhold i modulet

» Formål med modulet 
» Efter- og videreuddannelsesplan: Rammesætning for 3 timers teammøde 
» Casebeskrivelser med fokus på forberedelse, tilrettelæggelse og refleksion 

Formål med modulet

Formålet med modulet “Prøven i idræt” er at koble formål og mål for www.tibis.dk med forskellige perspektiver fra:

  • Folkeskoleloven
  • FNs Handicapkonvention
  • Vejledningen og bekendtgørelsen for Prøven i idræt 2019
  • Idræt Læseplan 2019 og Idræt Undervisningsvejledning 2019
  • Artikler fra MOV:E Særnummer 2019
  • Inspirationsmaterialet Alle til idræt

Efter- og videreuddannelsensplan: Rammesætning for 3 timers teammøde

Indhold i powerpoint:
» Efter- og videreuddannelsesformål
» Plan for 3 timers teammøde

Refleksions- og omsætningsopgave

Opgavens formål er at give idrætslærere mulighed for at planlægge et særligt tilrettelagt prøveforløb koblet til TIBIS’ kernebegreber (inklusion, deltagelse, og aktivitetsudvikling), typer af handicap, didaktiske redskaber, ministerielle dokumenter (læseplan, prøvevejledning, undervisningsvejledning) og materialer, der hver for sig og tilsammen forholder sig til og udvikler forløbet frem mod prøven i idræt – i et forsøg på at kvalificere selve prøveafviklingen og evaluering efter endt prøve.

Opgaven handler om at planlægge et kommende prøveforløb indeholdende et øget fokus mod både elevens og gruppens læringsforudsætninger. 

Relevant litteratur

Primær litteratur

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2018. Vejledning for prøven i idræt.  

OBS: Der kan komme ændringer i  prøvebekendtgørelse i forhold til elever med funktionsnedsættelse. Hold dig løbende opdateret på www.uvm.dk. 

Børne- og undervisningsministeriet. Idræt Undervisningsvejledning 2019 (Se særligt side 23 – 25 og 26 – 30).

Idræt Læseplanen 2019 (Se særligt side 5 – 7). 

Bentholm, A. & Soulié, T (2019). Inkluderende idrætsundervisning for børn med særlige behov – præsentation af kernebegreber. MOV:E særnummer 2019

Habekost, E. R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem fagprofessionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov. MOV:E særnummer 2019 

Sekundær litteratur

Alle til idræt (Se særligt del 6).

Prøven i idræt

Modulet prøven i idræt er primært for dig der er idrætslærer i skolen. Modulet har til formål at facilitere idrætslærerteamets eller den enkeltes læreprocesser, og er udarbejdet til at danne rammen for et teammøde på 3 timer – eller den enkelte praktikers selvstændige læring på området.  

Modulet sætter fokus på teamets og/eller den enkeltes kompetencer, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap i forhold til prøven i idræt.

Til venstre finder du en oversigt over indhold i modulet, materialet heri samt en liste over relevant litteratur til det pædagogiske arbejde med inklusion i forhold til prøven i idræt. Alle materialer både primær og sekundær litteratur er frit tilgængelige og kan downloades.  

Primær litteratur kan findes på ministerielle hjemmesider (www.uvm.dk og www.emu.dk) samt i MOV:E Særnummer 2019. Sekundær litteratur kan findes på Videncenter om handicap (www.handivid.dk)

Du starter modulet ved at se introduktionsvideoen ovenfor, for herefter at åbne ”Efter- og videreuddannelsesplan: Rammesætning: 3 timers teammøde (PPT)”. Denne kan guide skolens medarbejdere igennem modulets materialer og har til formål at stilladsere læreprocesser i teamet – eller individuelt.

Umiddelbart herunder finder du link til skoleidrættens materialer og værktøjer ”Idræt for børn med særlige behov”, der blandt andet indeholder videomateriale med blik fra praksis til inspiration. 

GOD FORNØJELSE

Dansk Skoleidræt

Supplerende e-læringsmoduler

Vil du blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetsudvikling samt forskellige typer af handicap kan du her på www.tibis.dk gennemføre tre indledende basismoduler. 

Luk menu