Praktiske værktøjer

Tilpasning med Aktivitetshjulet

For at elever med særlige behov kan deltage i aktiviteterne i idrætsundervisning, kan der benyttes forskellige typer af tilpasninger af både tilrettelæggelse og aktivitet. 

På denne side får du uddybet de forhold, der gør sig gældende, når du skal inkludere elever med fysiske og psykiske handicaps i idrætsundervisningen. 

Idrætsundervisningens
indholdsområder

På denne side kan du få inspiration til  idéer til, hvordan der kan arbejdes med idrætsunder-
visningens indholdsområder på nye måder 

Eksempler til brug i
idrætsundervisningen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

“I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger. “

Luk menu