Praksiseksempler

På denne side finder du en række praksiseksempler på forskellige typer af aktiviteter. Under hvert eksempel er der udvalgt tre nøgleord, der henviser til eksemplets specifikke fokus. Under hvert praksiseksempel er det også beskrevet, hvordan man som idrætslærer kan tilpasse aktiviteten – hvis man fx har en elev med autisme eller en elev i kørestol.

Videncenter om Handicap

Du kan finde yderligere inspiration til lege og aktiviteter på Videncenter om Handicaps hjemmeside. 

Inspiration til natur- og udeaktiviteter

Nøgleord:  

 • Natur- og udeaktiviteter 
 • Holddeling 
 • Samarbejde og differentierede udfordringer 

Nøgleord:  

 • Årstider
 • Vejr
 • Samarbejde

Nøgleord:  

 • Friluftsliv
 • Orientering
 • Samarbejde

Nøgleord:  

 • Taktik
 • Teknik
 • Samarbejde

Nøgleord:  

 • Præcisionskast
 • Spurt
 • Fokusering

Nøgleord:  

 • Løb
 • Tilpasning
 • Samarbejde

Nøgleord: 

 • Kropsbasis og fysisk træning 
 • Eksperimentere og kreativitet 
 • Fitness og sundhed 

Nøgleord:  

 • Dans og udtryk  
 • Tillid og bevægelsesglæde 
 • Samba og Brasilien 

Nøgleord:  

 • Redskabsaktiviteter 
 • Kropsspænding og rotationer  
 • Parallel og differentieret aktivitet 

Nøgleord:  

 • Samarbejde og strategi 
 • Kropsbasis 
 • Styrke og kropsspænding

Nøgleord:  

 • Dans og rytmik
 • Kropsbasis
 • Eksperimenterende og kreativitet

Nøgleord:  

 • Vandaktiviteter
 • Opgaveløsning
 • Differentieringer og kreativitet

Nøgleord:  

 • Samarbejde og strategi 
 • Kropsbasis 
 • Sundhed og trivsel 

Nøgleord:  

 • Øje-hånd koordination 
 • Kropsbasis
 • Parallel og differentieret undervisning 

Få mere inspiration til aktivitets-tilpasninger for 1. til 9. klasse i bogen “Alle til idræt”. 

Udgivet af Videncenter om Handicap

“I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger. “

Luk menu