Præcisionsorientering (udeliv)

  • Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier
  • Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier
  • Eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter
  • Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter

Eleverne skal arbejde med præcisionsorientering. De har tidligere været introduceret til orientering, kort, signaturforklaringer og evt. kompas.

Præcisions-orientering handler om hurtig og sikker kortlæsning (fx trail-o.dk).

Ved starten (markeret med en trekant på kortet) får man udleveret et kort, hvorpå posterne er indtegnet (cirkler). Sammen med kortet får man også et klippekort, samt en postbeskrivelse. Nu skal man rundt til hver enkelt post i den rigtige rækkefølge.

Når man kommer tæt på posten, ser man, at der inde i terrænet er placeret fra 2 til 6 postskærme, alt efter banens sværhedsgrad. Skærmene benævnes A-B (-C-D-E-F) fra venstre mod højre. Nu skal man så udpege den skærm, der er placeret rigtigt, ved hjælp af kortet og postbeskrivelsen. Når man har truffet sit valg, markerer man det på klippekortet i feltet, der passer med postnummer og bogstav. Man behøver altså ikke at komme helt hen til posterne.

Man vælger selv ruten hen til hver enkelt post. Man må kun bevæge sig rundt på veje og stier. De er tilgængelige for kørestole, racerunnere og andre typer af hjælpemidler, hvis man har elever, der har behov for det.

Der kan ud over posterne, også være indlagt tidskontroller.

  • Ida har cerebral parese. Hun benytter kørestol, stokke eller Racerunner, når hun har idræt. Her vælger hun Racerunneren således, at hun selv kan løbe rundt blandt posterne sammen med de andre i gruppen. Hun bliver forpustet og svedig.

  • Oscar er svagtseende. Han har sammen med de andre, modtaget kortet digitalt, således at han på forhånd kan orientere sig om området, stier, poster mm. Ved hver post skal der løses en idrætsfaglig opgave, således at Oscar også er fagligt udfordret. Hvis posterne er markerede med koordinatorer, vil han evt. kunne anvende en GPS til blinde til at støtte sig med at finde vej, men ellers følger han gruppen.

Variation:
Hver gruppe markerer en post på kortet, sætter skærme op i passende afstand og laver en grundig og detaljeret postbeskrivelse. Når alle grupper har sat deres poster op, skal klassen hele orienteringsløbet igennem.

Udvid evt. løbet med brug af kompas, GPS, Woop App, QR-koder og/eller spørgsmål, der skal besvares ved hver post (se bl.a. Apps i idrætsundervisningen – GPS).

Synshandicap: Kapten mobility dansktalende GPS til blinde og svagtseende

Luk menu