Pædagoguddannelsen

Uddannelsesmodul

Indhold i modulet

» Formål med modulet: Koblinger til bekendtgørelsen (PDF)
» Lektionsplan: 8 lektioners studieaktivitet (PPT)
» Refleksions- og omsætningsopgave (PDF)
» Refleksioner fra en pædagogstuderende (video)

Koblinger til bekendtgørelsen

Formålet med dette dokument er at koble formål og mål for www.tibis.dk med udvalgte, eksemplariske kompetence- og videns- og færdighedsmål fra Bekendtgørelse om uddannelsen
til professionsbachelor som pædagog (www.retsinformation.dk).

Dette for at inspirere og hjælpe danske pædagoguddannelser
og ansatte
, til at arbejde med indholdet på www.tibis.dk i pædagoguddannelsen. 

Lektionsplan - 8 lektioners studieaktivitet

Indhold i powerpoint:
» Lektionernes mål
» Plan for 8 lektioners studieaktivitet
» 4 blokke studieaktivitet 
» Bilag: Powerpointpræsentation til underviseren 

Refleksions- og omsætningsopgave

Opgavens formål er at få studerende med interesse for idræts- og/eller bevægelsesområdet til at reflektere over samt at afprøve kernebegreber, didaktiske redskaber, vejledninger og materialer
i det teoretiske og det praktiske rum.

Opgaven er at planlægge, gennemføre og evaluere idræts- og bevægelsesaktivitet med øget fokus  både elevens og gruppens læringsforudsætninger samt inklusion og deltagelse. 

GOD FORNØJESLE MED OPGAVEN  

Relevante e-læringsmoduler

Vil du blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetsudvikling samt forskellige typer af handicap kan du her på www.tibis.dk gennemføre tre basismoduler. 

Relevant litteratur

Primær litteratur:
Bentholm, A. & Soulié T. (2019). Inkluderende idrætsundervisning
for børn med særlige behov – præsentation af kernebegreber.
MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Habekost, E.R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem professionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Christiansen, L.B. (2019). 6 trin til inkluderende idrætsundervisningen. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Sekundær litteratur:
Munk, M. (2017). Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen.
I: En skole i bevægelse – læring, trivsel og sundhed. Schulz, Anette
& von Seelen, Jesper (red.). København: Akademisk Forlag. 

Hansen, P.K. (2017). Idræt i specialskolen. I: Specialdidaktik i teori
og praksis – undervisning på specialskoler og i specialklasser
,
Hansen, Helga & Mårtensen, Brian (red.). København: Hans
Reitzels Forlag. 

Vigsø, B (2018). Pædagogen i skolen. Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger om bevægelse i skolen.
I: Motion og bevægelse i skolen, Jensen, Jens-Ole, Jørgensen,
Henrik Taarsted & Volshøj, Esben (red.). København: Hans Reitzels Forlag. 

Soulié, T. & Rechnagel, E.R. (2017). Krop og bevægelse i det social- og specialpædagogiske arbejde. I: Social- og specialpædagogik
i teori og praksis
, Larsen, Vibe & Rasmussen, Gitte Lyng (red.). Forlaget Frydenlund. 

Pædagoguddannelsen - introduktion

Modulet Pædagoguddannelsen er for dig, der er underviser og/eller studerende på pædagoguddannelsen. Modulet er udarbejdet til underviserens facilitering af studerendes læreprocesser, men kan tilgås af studerende uden underviser.   

Modulet sætter fokus på pædagogstuderendes tilegnelse af kompetence, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet. 

Til venstre finder du en oversigt over indhold i modulet, materialet heri samt en liste over relevant litteratur til det pædagogiske arbejde med inklusion i idræt og bevægelse i skolen. Primær litteratur kan findes på www.tibis.dk i MOV:E SÆRNUMMER 2019 mens sekundær litteratur anskaffes andetsteds. Alle materialer (undtaget sekunder litteratur) er frit tilgængelige og kan downloades.  

Du starter modulet ved at se introduktionsvideoen ovenfor, for herefter at åbne ”Lektionsplan: 8 lektioners studieaktivitet (PPT)”. Lektionsplanen kan guide underviser/studerende igennem modulets materialer og har til formål at stilladsere pædagogstuderendes læreprocesserfaciliteret af underviseren.  

GOD FORNØJELSE 

MØD RASMUS!

Han er i gang med 3. praktikforløb på pædagoguddannelsens skole- og fritidsspecialisering.

I de to videoer kan du høre Rasmus’ refleksioner vedrørende inklusion, deltagelsesmuligheder, aktivitets-udvikling og meget mere. Videoerne skal ses som inspiration til egen praksis. 

Rasmus har gennem et forløb arbejdet med at inddrage mind-set, indhold og materialer fra www.tibis.dk i sit arbejde med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere inkluderende idræts- og bevægelses-undervisning på 6. klassetrin. 

DEL 1) FØR

 

I den første video kan du høre Rasmus’ umiddelbare, indledende refleksioner over praktisk arbejde med tilpasset idræt og bevægelse i skolen, reflekteret i lyset af kernebegreberne inklusion, deltagelse og aktivitetsudvikling. 

Desuden fortæller Rasmus om, hvilke metoder og redskaber har anvender og/eller har kendskab til.

DEL 2 & 3) UNDER & EFTER

 

”Under & Efter”- dimensionen har dels til formål at indfange Rasmus’ foregribende refleksioner  og dels at indfange Rasmus’ opsamlende refleksioner  over praktisk arbejde med tilpasset idræt og bevægelse i skolen, reflekteret i lyset af kernebegreberne inklusion, deltagelse og aktivitetsudvikling.

I ”Under & Efter” har Rasmus haft adgang til og anvendt materialer fra www.tibis.dk. 

Luk menu