Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen (TIBIS)

Undervisningministeriet har bevilget 1.2 millioner kroner til projektet “Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen” (TIBIS).

Projektet har til formål  at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning.TIBIS har særligt fokus på, hvordan skoler og idrætslærere kan imødekomme elever med forskellige former for fysiske og psykiske handicap. 

Midlerne skal blandt andet bruges til at udvikle en række konkrete didaktiske og specialpædagogiske løsninger og værktøjer,  der understøtter og kvalificerer den allerede eksisterende praksis. 

Projektet løber fra januar til august 2019. 

» Læs mere

Luk menu