Øvrige uddannelser

Uddannelsesmodul

Indhold i modulet

» Lektionsplan: 8 lektioners studieaktivitet (PPT)
» Refleksions- og omsætningsopgave (PDF)

Lektionsplan - 8 lektioners studieaktivitet

Indhold i powerpoint:
» Lektionernes mål
» Plan for 8 lektioners studieaktivitet
» 4 blokke studieaktivitet 

Refleksions- og omsætningsopgave

Opgavens formål er at få studerende med interesse for idræts- og/eller bevægelsesområdet til at reflektere over samt at afprøve kernebegreber, didaktiske redskaber, vejledninger og materialer i det teoretiske og det praktiske rum.

Opgaven er at planlægge, gennemføre og evaluere idræts- og bevægelsesaktivitet med øget fokus  både elevens og gruppens læringsforudsætninger samt inklusion og deltagelse. 

GOD FORNØJESLE MED OPGAVEN  

Relevante e-læringsmoduler

Vil du blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetsudvikling samt forskellige typer af handicap kan du her på www.tibis.dk finde tre basismoduler. 

Relevant litteratur

Primær litteratur:
Bentholm, A. & Soulié T. (2019). Inkluderende idrætsundervisning for børn med særlige behov – præsentation af kernebegreber. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Habekost, E.R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem professionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov.MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Christiansen, L.B. (2019). 6 trin til inkluderende idrætsundervisningen. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Sekundær litteratur:
Munk, M. (2017). Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. I: En skole i bevægelse – læring, trivsel og sundhed, Schulz, Anette & von Seelen, Jesper. København: Akademisk Forlag.

Hansen, P.K. (2017). Idræt i specialskolen. I: Specialdidaktik i teori og praksis – undervisning på specialskoler og i specialklasser, Hansen, Helga & Mårtensen, Brian (red.). København: Hans Reitzels Forlag. 

Øvrige uddannelser

Modulet Øvrige uddannelser er for dig, der er underviser og/eller er studerende på en anden uddannelse end lærer- eller pædagoguddannelsen. Modulet er udarbejdet til underviserens facilitering af studerendes læreprocesser, men kan tilgås af studerende uden underviser.  

Formålet med modulet Øvrige uddannelser er at præsentere indholdet på www.tibis.dk for undervisere og studerende på andre uddannelser end lærer- og pædagoguddannelsen samt at give mulighed for at en bredere vifte af uddannelser kan blive introduceret til at arbejde med tilpasset idræt.

Lærer- og pædagoguddannelsen har på www.tibis.dk deres eget specifikke modul. Modulet ”Øvrige uddannelser” sætter fokus på de mange andre uddannelser, der også overlapper med området tilpasset idræt. Det kan f.eks. være ergoterapeutuddannelsen eller fysioterapeutuddannelsen. 

Modulet sætter blandt andet fokus på de studerendes tilegnelse af kompetence, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet.

Til venstre finder du en oversigt over indhold i modulet, materialet heri samt en liste over relevant litteratur til det pædagogiske arbejde med inklusion i idræt og bevægelse i skolen. Primær litteratur kan findes på www.tibis.dk i MOV:E særnummer 2019, mens sekundær litteratur anskaffes andetsteds. Den primære litteratur er frit tilgængelig og kan downloades her på hjemmesiden.

Du starter modulet ved at se introduktionsvideoen ovenfor, for herefter at åbne ”Lektionsplan: 8 lektioners studieaktivitet (PPT)”. Lektionsplanen guider underviser og/eller studerende igennem modulets materialer og har til formål at stilladsere de studerendes læreprocesser, faciliteret af underviseren.

GOD FORNØJELSE

Luk menu