Natur- og udeaktiviteter

Ekstra ressourcer

Her kan du finde aktiviteter og faglige ude-undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin

Her kan du blandt andet via kort finde naturlegepladser, bålsteder, sheltere, vandreture, handicaptoiletter mm.

Gode naturoplevelser for børn med autisme og
særligt sensitive børn
af naturvejleder
Thomas Neumann (2015). Press To Forlaget. 

“Idræt i øjenhøjde” er en ny videnspublikation, udgivet af Synscenter Refsnæs, der indeholder anbefalinger og inspiration til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen.

Natur- og udeaktiviteter

Naturen som idræts- og aktivitetsarena er centralt for elevernes oplevelse af samspillet mellem idræt og natur – fx gennem o-løb, mountainbike, kano og kajak samt nordisk friluftsliv som vandring, klatring og overnatning i naturen. 

Naturen giver ro til fordybelse, skaber stor interesse for det levende og giver mulighed for og lyst til fysisk udfoldelse. Naturen giver et bombardement af sanseindtryk, lys og frisk luft.

Det er selvfølgelig vigtigt, at alle eleverne har adgang til naturen og at eventuelle faciliteter er tilgængelige.

Fx kan et tema med ’aktiviteter på hjul’ give mange forskellige differentierede muligheder.

For nogle børn kan det være ekstra svært at begive sig ud i naturen, hvis de ikke er vant til det – fx for nogle af de særligt sensitive børn med ADHD og autisme kan det være svært. De mange uvante lyde og lugte og tanken om farlige eller ’ulækre’ dyr kan være afskrækkende. Derfor må der fra skolestart fokuseres på forskellige tryghedsskabende aktiviteter. Det kan være vigtigt at sikre barnet struktur, forudsigelighed og genkendelighed, og det kan være en udfordring, når man skal ud i naturen. Eleverne skal forberedes grundigt på, hvad de skal opleve, hvor det foregår, hvor længe, med hvem, hvad de kan tage med osv. Regel nummer et er, at de er trygge, mætte og varme. Benyt fx visuel forberedelse; foretag en forventningsafstemning om, hvad eleverne kan møde i naturen; tjek vejret og sæt en tidsramme.

Der er mange muligheder for at anvende aktiviteter, der kan være motiverende for at komme ud:

  • Benyt elevernes egne forslag til aktivitet
  • Brug mobiltelefonens GPS
  • Marker vejen med  små sten eller pinde til at finde vej tilbage
  • Lav en historie hvori børnene og naturen indgår
  • Tag fotos
  • Giv point for hvert dyr, man ser
  • Geocaching osv.

Se praksis-eksempel

Luk menu