Munk

Nøgleord:  

  • Præcisionskast
  • Spurt
  • Fokusering

”Eleverne står på legepladsen. De står i en halvcirkel med blikket rettet koncentreret mod en træklods og en elev foran halvcirklen og med det ene ben foran det andet. Søren har lige kastet sin pind, og den svæver gennem luften på vej mod munken. Det ser ud til, at den netop har den rette bane og kraft til at vælte munken, og eleverne er klar til at spurte”

Når timen starter, sætter alle eleverne sig i en rundkreds. Elvira har en fast plads. Læreren skriver dagens program på tavlen. Ved hver aktivitet er der et billede, et piktogram eller en tegning. Læreren fortæller hvilke aftaler, der er lavet med Ali og Elvira, og de snakker om hvilke tilpasninger, der skal være, for, at Ali og Elvira kan deltage. Det aftales, hvem der er Alis makker (frivilligt og går gerne på skift). Læreren fortæller, at fokuspunkter for dagens lektion er præcisionskast, spurt, og fokusering. Fokuspunkterne drøftes kort, og der leveres gode tips.

Aktiviteten foregår ved, at deltagerne står i en halvcirkel på markeringer (tæppefliser el. lign.) i 5-6 meters afstand fra ‘munken’ (en træklods). Hver har en kastestok, som de efter tur kaster mod munken for at vælte den. I sikker afstand fra munken står en munkevogter parat.

Når en deltager vælter munken, skal de deltagere, der har kastet, hurtigst muligt løbe ind og hente deres kastestok og forsøge at komme tilbage til deres markering uden at blive fanget af munkevogteren. Munkevogteren skal hurtigt rejse munken op og må herefter forsøge at fange en af deltagerne. Bliver man fanget, er man ny munkevogter.

Hvis alle har kastet deres stok uden at munken er væltet, må munkevogteren vælte munken og snuppe en af kastestokkene. Den, hvis kastestok er taget, er ny munkevogter og må skynde sig at rejse munken op og forsøge at fange en af de andre, inden de med deres kastestok kommer i sikkerhed på deres markering.

  • Ali har CP. Han benytter en Meywalk i idræt, så han selv kan forflytte sig. Det er aftalt med en af de andre spillere, at han hjælper med at hente pinden for Ali. Ali står lidt tættere på munken end de andre, så det er muligt for ham, at ramme den (evt. benytter han en ærtepose eller en bold, der er lettere at slippe/kaste.) Når Ali er munkevogter, benytter han et stykke isoleringsrør til at fange de andre med. Røret er hans ’forlængede arm’.

     

  • Elvira har autisme og ADHD. Dagen forinden har hun fået besked på, hvad der skal foregå; hvem hun skal være på hold med; hvor længe hun skal deltage, og hvad hun skal bagefter. Hun har ligeledes fået besked på, hvem af de voksne, der hjælper hende, hvis hun får behov for det. Hun har en fast plads i omklædningsrummet og går i bad 10 minutter før de andre elever. Elvira får lov at starte som munkevogter. Derefter skal hun ikke længere være munkevogter – heller ikke hvis hun bliver taget.

Hvad kan du have fokus på ift. tilpasninger med aktivitetshjulet?

Luk menu