Sådan arbejder du med inklusion i idrætsundervisningen

På de følgende sider kan du få viden om inklusion i idræt samt inspiration til, hvordan du kan forberede en inkluderende idrætsundervisning. 

“I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger. “

Luk menu