Løb, spring og kast

Ekstra ressourcer

Dansk Atletik Forbund arrangerer Skole OL,
hvor det også er muligt at deltage i 
de klassiske Skole OL-sportsgrene med tilpasninger og hjælpemidler. Desuden er der mulighed for at deltage i seks forskellige parasportsdiscipliner fx goalball, kørestolsrugby og løbestafet med
bind for øjnene. 

I bogen  Alle til Idræt af Tine Soulié, Birgit
Flygstrup og Jette Selmer kan du finde yderligere eksempler på aktiviteter med tilpasninger for
1.-9. klasse indenfor indholds-områderne.  
 

KOSMOS har gennem årene udviklet og afprøvet en lang række undervisningsmaterialer til brug i idrætsundervisningen.

Dansk Skoleidræt har samlet en række aktivitetsforslag delt op efter indholdsområde og klassetrin. 

“Idræt i øjenhøjde” er en ny videnspublikation, udgivet af Synscenter Refsnæs, der indeholder anbefalinger og inspiration til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen.

Løb, spring og kast

løb, spring og kast er der fokus på, hvordan kroppen kan sættes i fart eller kroppen kan sætte noget i fart. Det er altid vigtigt at huske eleverne på det individuelle mestringsperspektiv og ikke få sammenligningen (konkurrencen) mellem eleverne til at fylde for meget. Konkurrencer kan være både mod andre og mod én selv, hvor eleven arbejder på at forbedre egne færdigheder. 

løb, spring og kast kan det være fordelagtigt med kreative tilgange. Det kan fx være nødvendigt, at andre sætter en elev i kørestol i fart ved at skubbe vedkommende på en løbebane eller ned ad en kælkebakke, så de fornemmer farten. Man kan også anvende et redskab, som eleven kan sætte i fart. Det kan være at skubbe til en stor terapibold, rulle en kugle ned ad et nedløbsrør eller trille en bold. Der kan arbejdes både med længde og præcision. Når en elev ikke kan springe, kan aktiviteter med spring ændres til, at eleven skal komme over eller under en forhindring. Det væsentlige er, at man kan måle den afstand, eleven kommer over eller under. 

I de vejledende videns- og færdighedsmål i løb, spring og kast er der også fokus på, at eleverne har viden om bevægelsesanalyse og metoder til at måle resultater. Her er der gode muligheder for, at eleverne i samarbejde kan være aktive og efterfølgende måle resultater og analysere hinandens bevægelser. Det er vigtigt, at der holdes fast i målet om, at alle elever deltager kropsligt – og ikke udelukkende måler de andres præstationer.  

Forskellige redskaber kan også være en fordel her. Det kan fx være en kørestol, racerunnerbackwalker, gangstativ, cykel eller krykker. Det kan også være en snor eller en klassekammerat at holde ved, hvis eleven har synsnedsættelse.  

Det er vigtigt at have fokus på delelementerne og processen i at skabe progression fra et trin til det næste i opbygningen af den færdige disciplin. Alle skal ikke arbejde med det samme, men mod det samme mål ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder.  

Luk menu