www.tibis.dk

Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen

Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler har Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) i samarbejde med UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC SYD og Videnscenter om handicap udviklet et digitalt univers, som består af en digital platform (www.tibis.dk), et e-læringsforløb og en e-bog. 

Ambitionen med de udviklede materialer og læringsaktiviteter er, at hjælpe lærere og pædagoger til at arbejde inkluderende med idræt og bevægelse i skolen – for alle elever uanset forudsætninger og særlige behov.

Alle elever har brug for en aktiv og varieret skoledag – og det gælder ikke mindst for elever med særlige behov. Men uden de nødvendige ressourcer og didaktiske tilgange og værktøjer, kan det være svært for skolens personale at få alle med.

Vi håber, det onlineunivers kan være med til at understøtte og kvalificere både nuværende og kommende lærere og pædagoger i at arbejde systematisk, didaktisk reflekteret, målrettet og bevidst med inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber.