Læreruddannelsen

Uddannelsesmodul

Indhold i modulet

» Formål med modulet: Koblinger til bekendtgørelsen (PDF)
» Lektionsplan: 8 lektioners studieaktivitet (PPT)
» Refleksions- og omsætningsopgave (PDF)
» Tanker og erfaringer fra idrætslærerstuderende (video)

Koblinger til bekendtgørelsen

Formålet med dette dokument er at koble formål og mål for www.tibis.dk med udvalgte, eksemplariske kompetence- og videns- og færdighedsmål fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer (www.retsinformation.dk).

Dette for at inspirere og hjælpe danske læreruddannelser og ansatte, til at arbejde med  indhold på www.tibis.dk i læreruddannelsen.

Modulet Læreruddannelsen sætter fokus på lærerstuderendes tilegnelse af kompetence, viden og færdigheder ift. Inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet.

Lektionsplan - 8 lektioners studieaktivitet

Indhold i powerpoint:
» Lektionernes mål
» Plan for 8 lektioners studieaktivitet
» 4 blokke studieaktivitet 
» Bilag: Powerpointpræsentation til underviseren 

Refleksions- og omsætningsopgave

Opgavens formål er at få skolens nuværende og kommende medarbejdere på idræts- og bevægelsesområdet til at tilegne sig ny praksisnær viden (teoretisk og praktisk) med afsæt i et undervisningsmateriale, der baserer sig på at arbejde temabaseret.

Gennem opgavens tre faser vil fokus være på at anvende temabaseret idræt som et inklusionsdidaktisk tiltag i idrættens praktiske rum i alle faser af undervisningen – planlægning, gennemførelse samt evaluering. 

Relevante e-læringsmoduler

Vil du blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetsudvikling samt forskellige typer af handicap kan du her på www.tibis.dk gennemføre tre basismoduler. 

Relevant litteratur

Primær litteratur:
Bentholm, A. & Soulié T. (2019). Inkluderende idrætsundervisning for børn med særlige behov – præsentation af kernebegreber. MOV:E SÆRNUMMER 2019. 

Habekost, E.R. & Bentholm, A. (2019). Samarbejde mellem professionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Christiansen, L.B. (2019). 6 trin til inkluderende idrætsundervisningen. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Knudsen, Julie Vang. Interview: ”Det vigtigste er, at vi møder eleverne, der hvor de er”. MOV:E SÆRNUMMER 2019.

Sekundær litteratur
Munk, M (2017). Inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. I: En skole i bevægelse – læring, trivsel og sundhed. Schulz, Anette & von Seelen, Jesper (red.). Købehavn: Akademisk Forlag. 

Hansen, P.K. (2017). Idræt i specialskolen. I: Specialdidaktik i teori og praksis – undervisning på specialskoler og i specialklasser. Hansen, Helga & Mårtensen, Brian (red.). København: Hans Reitzels Forlag.  

Soulié, T. & Rechnagel, E.R. (2017). Krop og bevægelse i det social- og specialpædagogiske arbejde. I: Social- og specialpædagogik i teori og praksis. Larsen, Vibe & Rasmussen, Gitte Lyng (red.). Forlaget Frydenlund. 

Bertelsen, K. & Bruun, T. Hedegaard (2017). Nyt idrætsfag – nye idrætslærere? I: En skole i bevægelse – læring, trivsel og sundhed. Schulz, Anette og von Seelen, Jesper (red.). København: Akademisk Forlagl

Læreruddannelsen

Modulet Læreruddannelsen er for dig, der er underviser og/eller er studerende på læreruddannelsen. Modulet er udarbejdet til underviserens facilitering af studerendes læreprocesser, men kan tilgås af studerende uden underviser.  

Modulet sætter fokus på lærerstuderendes tilegnelse af kompetence, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, aktivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet.

Til venstre finder du en oversigt over indhold i modulet, materialet heri samt en liste over relevant litteratur til det pædagogiske og didaktiske arbejde med inklusion i idræt og bevægelse i skolen. Primær litteratur kan findes på www.tibis.dk i MOV:E SÆRNUMMER 2019, mens sekundær litteratur anskaffes andetsteds. Alle materialer i selve modulet er frit tilgængelige og kan downloades.

Du starter modulet ved at se introduktionsvideoen ovenfor, for herefter at åbne ”Lektionsplan: 8 timers studieaktivitet (PPT)”. Lektionsplanen kan guide underviser/studerende gennem modulets materialer og har til formål at stilladsere lærerstuderendes læreprocesser, faciliteret af underviseren. Umiddelbart herunder finder du en video, hvor idrætslærerestuderende reflekterer over deres erfaringer.

GOD FORNØJELSE

Tanker og refleksioner fra idrætslærerstuderende omkring inklusion, tilpasset idræt, samarbejde, idrætsmiljø mv.

I videoen kan du se et interview med en gruppe af lærerstuderende fra modul 1 i undervisningsfaget Idræt. De studerende er tilknyttet Campus Haderslev.

De studerendes opdrag var at formidle deres umiddelbare tanker og erfaringer indenfor tilpasset idræt og bevægelse på henholdsvis læreruddannelsen samt fra praktikken.   

Luk menu