Se flere tilpasningsmuligheder under: 
Elever med synsnedsættelser
Elever med kognitive handicaps
Elever med bevægelseshandicaps. 

Aktivitetshjulet - KROP

Kroppen i aktiviteten er det, som kroppen gør. Den kan fx hoppe, danse, krybe, være stærk, æstetisk eller præcis. 

Elever med forskellige særlige behov kan have forskellige forudsætninger for at bruge kroppen i aktiviteterne på forskellige måder. Det gælder derfor om, at man som underviser er opmærksom på, om nogle bevægelsesformer passer bedre med elevernes forudsætninger. Det kan fx være ubehageligt for nogle elever at blive meget forpustet eller at være i berøring med andre elever.  

Det kan desuden være en fordel at tænke i åbne aktiviteter, hvor eleverne selv kan eksperimentere med deres kroppe, i stedet for disciplin-rettede aktiviteter, hvor der skal øves meget specialiserede og bestemte bevægelser (se Idrætsundervisningens indholdsområder).  

For elever med bevægelseshandicaps – herunder svær overvægt –  er der naturligvis andre kropslige begrænsninger. Men mange ting kan lade sig gøre, hvis man tænker kreativt og tager udgangspunkt i, hvad eleven kan.  

 

Luk menu