Kreativ cirkeltræning

Nøgleord:  

  • Kropsbasis og fysisk træning 
  • Eksperimentere og kreativitet 
  • Fitness og sundhed 

“Musikken stopper – “skift” lyder det. Eleverne bevæger sig i små grupper, videre til næste kegle. En gruppe kigger på kortet ved keglen, to lægger sig på maven, den tredje kører hen til ribben og tager fat i fitness-elastikken. Musikken starter. De to på gulvet hæver sig op og ned. Den tredje trækker rytmisk i elastikken – først den ene arm så den anden arm”. 

Temaet er en kombination af kropsbasis og fysisk træning, hvor der lægges op til en høj grad af elevinddragelse og eksperimentering i udførslen af øvelserne. Undervisningen er struktureret som cirkeltræning, hvor der ved hver station ligger et billede af en krop. En pil viser hvilken del af kroppen, der skal arbejdes med. Der er fokus på muskler og led og ikke på en bestemt øvelse. 

  • Peter sidder i kørestol og kan ikke selv flytte sig fra den. Peter skal træne de samme muskler og led, som de andre i klassen, men laver andre øvelser. 
  • Lukas har ADHD og vidste inden undervisningen, hvem han skulle være sammen med. Derudover sættes time-timeren i gang for hver ny runde, så han kan følge med i, hvor lang tid, der er tilbage.  

Inden aktiviteten starter mødes eleverne i en cirkel midt i hallen. På en tavle vises kortene ude ved keglerne. Der gives eksempler på øvelser til forskellige muskelgrupper, og underviseren spørger eleverne om idéer og alternative måder at lave dem på. De har mange idéer også til alternative måder at træne fx arme på.  

Hvad kan du have fokus på ift. tilpasninger med aktivitetshjulet?

Luk menu