Inklusion i idræt

Basismodul

Inklusion - indhold i modulet

» Inklusion som begreb
» Inklusion i skolen
» Inklusion og inkluderende idrætsundervisning
» Inklusion og undervisningsdifferentiering
» Inklusion og handlingsanvisninger

Ekstra materiale

Relevante dokumenter om inklusion

Relevant litteratur

Primær litteratur  
Tine Soulié & Anette Bentholm. Inklusion og eksklusion - fysisk, social og faglig deltagelse. MOV:E særnummer 2019.

Søren Smedegaard. Kompetenceudvikling er afgørende for inklusion i idræt, men hvordan? MOV:E Særnummer 2019.

Anne-Didde Holt & Lars Breum. Inklusion og eksklusion i skolens bevægelsesfællesskaber. MOV:E særnummer ’Trivsel og Bevægelse i Skolen’, 2018

Sekundær litteratur  
Tine Soulié, Birgit Flygstrup & Jette Selmer (2018). Alle til Idræt – del 1. Udgivet af Videncenter for Handicap. 

Danske Handicaporganisationer (2016). DH Temperaturmåling: Inklusion af børn med handicap i den almindelige undervisning. Danske Handicaporganisationers spørgeskemaundersøgelse om inklusion, april 2016..

Inklusion i idræt - introduktion til modulet

Basismodulet er for dig, der ønsker at blive klogere på inklusion i idræt. 

Modulet sætter fokus på begrebet inklusion og bevæger sig fra et generelt inklusionsperspektiv mod et mere specifikt, konkret og handlingsanvisende perspektiv.

Gennem modulet bliver du således klogere på begreber og definitioner, som kendetegner tilgangen i TIBIS. 

Du starter modulet ved at trykke på videoen til venstre. I videoen vil du blive præsenteret for inklusion som begreb og inklusion i skolen. Desuden gennemgås det i videoen, hvordan man kan arbejde med inklusion og inkluderende idrætsundervisning. Videoen afsluttes med en række handlingsanvisninger. 

Det er også muligt at downloade videoen som powerpoint. 

Til venstre finder du også relevant ekstra materiale, en liste over referencer samt yderligere inspiration til arbejdet med inklusion i idræt – alle dokumenter er frit tilgængelige og kan downloades. 

GOD FORNØJELSE

Luk menu