Indholdsområder

På denne side kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med indholdsområderne på nye måder. 

Alsidig idrætsøvelse

Idrættens tre kompetence-områder Alsidig idrætsudøvelse, Idrætskultur og relationer samt Krop, træning og trivsel udgør grund-elementerne i idrætsfaget.

Den inkluderende undervisning indeholder et fokus på alle tre kompetenceområderen varieret tilgang til idrætsaktiviteterne og handleformerne (øve, konkurrere, samarbejde og eksperimentere).    

Inkluderende idrætsundervisning kræver en kreativ og nytænkende tilgang til de kropslige aktiviteter (alsidig idrætsudøvelse), som er forskellig fra en traditionel disciplin-tilgang. På www.tibis.dk har vi for hvert indholdsområde indenfor alsidig idrætsudøvelse samlet nogle idéer til, hvordan du kan arbejde med dem på nye måder:  

“I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger. “

Luk menu