Idrætsundervisningen starter ved eleven

I forberedelsen af den inkluderende idrætsundervisning træffes valget om undervisningens indhold og form på baggrund af de fastsatte mål for idrætsundervisningen og elevernes læringsforudsætninger. 

Følgende spørgsmål kan stilles:  

  • Hvilke læringsforudsætninger har mine elever?  
  • Hvordan kan undervisningens indhold og form bedst tilrettelægges, så alle elever har lige gode muligheder for at tilegne sig det faglige mål med idrætsundervisningen?  
  • Hvilke tilpasninger og særlige hensyn skal iværksættes (generelle og/eller individuelle) for, at alle kan være en del af idrætsfællesskabet? 

Læringsforudsætninger omhandler: 

  • faglige, fysiske, personlige, sociale og kulturelle forudsætninger  
  • motivation 
  • det sociale lærings- og trivselsmiljø i gruppen 

Med afsæt i elevens læringsforudsætninger vælges indhold og form, som bedst muligt sikrer, at eleverne kan deltage. 

Elevernes læringsforudsætninger skal ses både individuelt og som en gruppe. Man skal med andre ord zoome ind på såvel den enkelte elev som zoome ud og se på hele gruppens læringsforudsætninger i samspil.  

Grundtanken er, at læringsforudsætninger hos elever med handicap og særlige behov skal ses i relation til fællesskabet. Det betyder ikke, at hver elev skal have sin egne opgaver og læringsaktiviteter, men at læringen foregår i fællesskab med andre. 

Det er hensigtenat elevernes lærings-forudsætninger idrætsfællesskabet danner rammen for den videre idrætsplanlægning. 

Den afklarende didaktik (Mads Hovgaard, 2017) kommer altså før praksis, hvilket er med til at understøtte tænkningen om, at idrætsundervisningen starter ved eleven. 

Luk menu