Viden om forskellige typer af handicap

På de følgende sider har vi samlet viden om forskellige former for psykiske og fysiske handicap samt inspiration til tilpasning af aktiviteter.

“I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt, at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer. Det gælder for alle elever – uanset forudsætninger. “

Luk menu