Formidling

Se desuden: 
Elever med kognitive handicaps 
Elever med synsnedsættelser
Elever med bevægelseshandicaps
 

Se desuden: 
Vejledning for idrætsunderviseren 

Aktivitetshjulet - FORMIDLING

Underviserens formidling er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Sørg først og fremmest for at eleverne kender målet for undervisningen. Derudover retter formidlingen sig mod to forskellige aspekter:

  • Praktiske forberedelser og effektiv formidling
  • Undervisningsmiljø


Praktiske forberedelser og effektiv formidling:  

Elever med særlige behov stiller ekstra krav til de praktiske forberedelser og din formidling som under-viser. Forberedelserne indebærer fordeling af ansvarsområder og planer for forskellige scenarier (se samarbejde mellem lærere og pædagoger). For nogle elever indebærer forberedelse også, at de på forhånd kender lektionsplanen, holdinddelinger og idrætsrummet (se Elever med kognitive handicaps). Andre elever har brug for andre informationer eller hjælpemidler til at kunne deltage i idrætsundervisningen.  

Tydelig formidling er altid vigtig i idrætsundervisning, men elever med særlige behov kan have gavn af forskellige formidlings-virkemidler:  

  • Tavle: Få sat en tavle op i idrætsrummet, hvor du kan skrive/tegne dagens program, opgaver og mål.
  • Genstande, ur og piktogrammer: Elever kan have brug for visuel eller taktil støtte til at angive i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal udføres eller i hvor lang tid. Det kan for eksempel ske på tavlen, eller ved at anvende konkrete genstande eller piktogrammer til at symbolisere en aktivitet eller en social adfærd.
  • Vær konkret, visuel og kropslig: Øvelser og aktiviteter er nemmere at forstå, hvis formidlingen er konkret, visuel og kropslig. Brug evt. videoklip; forevis ved hjælp af nogle elever; start simpelt og byg på.

Undervisningsmiljø:  
Din italesættelse og fremtræden som idrætslærer har stor betydning for den sociale tolerance i undervisningen. Jo mere forstående du er overfor elever med særlige behov, jo mere forstående bliver dine elever ligeså. Tre ting du kan gøre:  

  • Information om elevers særlige behov øger forståelsen i undervisningen. Det kan være, at eleven har særlige regler eller muligheder i idrætsundervisningen eller at gruppen skal være ekstra opmærksomme på fysiske eller psykiske udfordringer (se Makkerstøtte)
  • Stil forskellige krav til eleverne i klassen – men giv alle lige meget anerkendelse og positiv feedback
  • Sæt tydelige rammer og regler for adfærd i idrætsundervisningen. Tilpasningen skal være gensidig: idrætsundervisningen skal tilpasses elevgruppen – og elevgruppen skal tilpasse sig idrætsundervisningen. 
Luk menu