Fokus

Aktivitetshjulet - FOKUS

Fokus i idrætsundervisningen er først og fremmest tilegnelsen af de gældende Fælles mål for faget. Undervisningen kan dog tilrettelægges på mange måder for at opnå disse mål.  

Fokus handler om den overordnede tilgang eller tematik.

Fokus i idrætsundervisningen er fx et andet end fokus i en idrætsforening selvom aktiviteten kan være den samme.

Fokus kan ofte blive præstation, konkurrencen og elevernes umiddelbare sammenligning af hinandens færdigheder, men det kan skabe flere mestringsoplevelser, hvis fokus rettes mod individuel forbedring eller samarbejde. Åbne opgaver, hvor der er flere løsningsmuligheder, frem for bundne opgaver, hvor der kun er en rigtig måde at gøre tingene på, kan også være en stor fordel for elever med særlige behov. 

Fokus passer godt sammen med temabaseret idrætsundervisning, hvor flere forskellige dimensioner indarbejdes i idrætsundervisningen fx kultur, sociale kompetencer og kropslige færdigheder. Det valgte fokus har betydning for hele tilrettelæggelsen af undervisningen – aktivitet, gruppeinddeling, undervisningsform osv.  

Læs mere om valget af forskellige aktivitetstyper og tilrettelæggelsen inden for idrætsundervisningens indholdsområder.  

Luk menu