Feedback

Aktivitetshjulet - FEEDBACK

Feedback handler om det, der sker, efter aktiviteten er igangsat. 

  • Det har til formål at forbedre aktivitetens lærings- eller deltagelsespotentiale for gruppe eller den enkelte.
  • Det kan komme fra underviserne, men også fra eleverne selv.  
  • Det kan fx indebære en italesættelse til øget refleksion/diskussion; en konkret justering af den igangsatte aktivitet; eller en belønning i form af ros eller andet 

Feedback og justering af aktiviteterne er vigtig for alle elevers udbytte af undervisningen. Vi fremhæver her tre måder, hvorpå du som underviser kan inddrage eleverne i feedback og styrke undervisnings-miljøet.  

Feedback i læringsteams: En måde at strukturere sin undervisning er gennem faste grupper over et antal undervisningsgange. Grupperne er optimalt set dannet ud fra hensyntagen til deres samarbejds-muligheder. Eleverne er ansvarlige for at få teamet til at fungere og opfylde de mål, der er sat for undervisningen. De kan fx have team-time-outs, hvor de reflektere over elementer af et spil eller finder på nye måder at komme igennem en redskabsbane.  

Makkerfeedback: Det er i udgangspunktet ligeværdigt – og der udveksles feedback og ros til hinanden. I praksis kan der dog være uligevægt i makkerparret og en har ekspert-rollen, mens den anden er mindre kompetent. Det er vigtigt at rammerne for feedback er klare og tydelige og altid positivt formuleret. Det kan fx være ”Fortæl din makker mindst én god ting om deres deltagelse i aktiviteten”. Men det kan også være mere specifikt på et læringsmål fx ”Læg mærke til hvordan din makker strækker armene og rammer bolden i sit baggerslag?”. Makkerfeedback kan med fordel være en del af læringsteams. 

Kammeratstøtte: Kammeratstøtte er udpegning af en eller flere elever til at støtte en elev med særlige behov. Det kan igen tilrettelægges på forskellige måder afhængig af de særlige behov og aktiviteten, men det er vigtigt at være opmærksom på følgende: For det første skal makkerstøtten være frivillig og aftalt/accepteret af både eleven med særlige behov og kammeratstøtten. Der etableres en formel uligevægt mellem kammeratstøtte og eleven med særlige behov, hvilket kan skabe uhensigtsmæssige situationer og følelse af mindreværd.  

Luk menu