Kognitive handicap - ADHD og autisme

Her finder du nogle generelle punkter, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du fx har en elev med ADHD og autisme i idrætsundervisningen. Hver enkelt elev er forskellig, så det er vigtigt at du afklarer elevens forudsætninger og motivation allerførst

Forudsætninger

 • Vi fokuserer her primært  elever med ADHD og autismemen der kan være fælles træk med andre elever med andre adfærds- og udviklingsforstyrrelser (OCD, angst, depression, spiseforstyrrelser mv.). 
  Flere elever kan også have en kombination af forstyrrelser i større eller mindre grad. 
 • Fælles for dem er, at deres udfordringer ofte ikke kan ses med det blotte øje, men giver sig til kende i deres adfærd, kommunikation og samspil med andre. Derudover kan deres udfordringer være meget forskellige, og det er vigtigt at afklare hver enkelt elevs forudsætninger og motivation allerførst. 

 • ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse og påvirker de dele af hjernen, der styrer opmærksomhed, motorisk aktivitet og impulsivitet. Det betyder, at elever med ADHD fx 
  • Har svært ved at modtage en kollektiv besked 
  • Let distraheres af lyde, synsindtryk og andre sanseindtryk 
  • Ofte har svært ved at følge og fuldføre aktiviteter, som kræver vedholdende opmærksomhed 
  • Er motorisk urolige og har svært ved at styre uro i fx hænder og fødder 
  • Har svært ved at vente på tur og kan komme til at afbryde 
 • Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen til at kommunikere verbalt og nonverbalt. Samtidig påvirkes deres forestillingsevne og det sociale samspil. Det betyder, at elever med autisme fx 
  • Ofte har fokus på detaljer 
  • Har svært ved at ignorere og tolke sanseindtryk 
  • Har vanskeligheder med at aflæse og benytte mimik og kropssprog. 
  • Kan have svært ved at forstå legens eller spillets regler og rammer 
  • Har svært ved at forstå og arbejde med fantasilege og ironi 

Opmærksomhedspunkter

 • Afklar først elevens fysiske og kognitive forudsætninger. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad eleven kan og samtidig være opmærksom på særlige behovAfklar elevens forståelses- og adfærdsmæssige udfordringer fx hvordan de bedst afkoder retningslinjerne for en aktivitethvorfor udfordringerne opstår undervejs; og hvornår og med hvem de indgår positive relationer. 
   
 • De kan have svært ved at forstå og planlægge aktiviteter, og sætte sig ind i andre menneskers følelser og behov. Elevernes adfærd kan derfor ofte blive misforstået som dårlig opførsel, hvilket ender med konflikter og skæld ud. Forsøg derfor at forebyg disse situationer og forklar klassekammeraterne om elevernes udfordringer.
   
   
 • De er ofte udfordrede på at bearbejde information fra omgivelserne og sortere i deres sanseindtryk. De kan derfor være er ekstra sensitive overfor lyde, larm, lys og lugte sammenlignet med andre elever. De har derfor brug for høj grad af struktur og forudsigelighed. Det kan fx være at undervisningen starter i en cirkel hver gang, at lektionernes opbygning er ens, eller at eleven på forhånd ved hvilken gruppe elever de skal være sammen med.  

Undervisningsmiljø og tilpasninger

Først og fremmest har elever med ADHD og autisme brug for struktur og forudsigelighed, og det er centralt at styrke underviserens formidling af aktiviteterne. 

Forudsigelighed indebærer både før og efter undervisningen. Det kan fx være at forberedelse af eleven, sikre en god transportvej til og fra hallen og evt. give eleven samme plads i omklædningsrummet. 

Vi har samlet flere gode tips til idrætsundervisning med elever med ADHD og autisme.   

Få inspiration til aktiviteter ...

Luk menu