Bevægelseshandicap

Her finder du nogle generelle punkter, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du har en elev med bevægelseshandicap i idrætsundervisningen. Hver enkelt elev er forskellig, så det er vigtigt, at du afklarer elevens forudsætninger og motivation først 

Forudsætninger

 • Elever med bevægelseshandicap dækker over en bred gruppe af elever med større eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. Fra elever med små behov for tilpasninger fx dysmeli (misdannelser af fx hænder, arme eller ben) til elever med større behov for tilpasninger fx elever med cerebral parese (hjerneskade), lammelser eller muskelsvind.

 • Afklar først i hvor høj grad elevens forudsætninger er påvirket af bevægelseshandicappetDet er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad eleven kan og samtidig være opmærksom på særlige behov. Eleven og forældrene har ofte selv særlig viden om, hvad man skal være opmærksom på og redskaber til at løse problemer.
   
   
 • Hos nogle elever kan der ske en hurtig udtrætning (fx muskelsvind). Lav aftaler med eleven, underviserteamet og forældrene om prioritering af, hvornår og til hvad eleven skal bruge sin energi. Nogle elever kan også have smerter, der skal tages hensyn til.  

Opmærksomhedspunkter

 • Børn med bevægelseshandicap kan deltage i idræt, hvis der bliver taget nødvendige hensyn til deres behov. Nogle elever skal have ekstra hjælp og opbakning til at blive motiverede til at deltage i aktiviteterne. 
 • Elever i (el)kørestol kan indgå i idrætsundervisningens aktiviteter og udfordres på fart, retning, orientering, samarbejde, køreteknik og strategi. Det kan kræve en kreativ og eksperimenterende tilgang til aktiviteterne og eleverne kan selv inddrages i fx aktivitetsudvikling, koreografi, drama, orientering osv. Der findes en lang række af idrætter, som er særligt velegnede til elever med bevægelseshandicapfx el-hockey, siddende volley-ball og kørestolsrugby (se indholdsområder)Hvis eleven har mulighed for det, er det en gode idé at komme ud af kørestolen, hvilket giver andre kropslige udfordringer, større føling med egen krop og en anden kontakt med de andre elever (inddrag evt. fysioterapeut).
   
   
 • Idræt og bevægelse betyder meget for barnets selvtillid og selvfølelse. Det er sjovt at øve sig og blive bedre, og det giver motivation til mere. Uanset på hvilket bevægelsesniveau eleven med bevægelseshandicap befinder sig på, skal det være sjovt at have idræt. Elever med bevægelseshandicap har også brug for at styrke deres idrætslige og kropslige kompetencer. 

Undervisningsmiljø og tilpasninger

 • Først og fremmest skal elever med bevægelseshandicaps sikres adgang til idrætsfaciliteterne, og der kan være brug for specielle hjælpemidler. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad eleven kan og differentiere udfordringer og retningslinjer.   

  Vi har samlet en række gode tips til idrætsundervisning med elever med bevægelseshandicap.

Få inspiration til aktiviteter ...

Luk menu