Undervisningsdifferentiering og holddeling

Oversigt over forskellige former for organisering af under-visningshold. Røde prikker er elever med behov for særlige hensyn. 

Læs videre ...

Undervisningsdifferentiering er en afgørende komponent i en inkluderende idrætsundervisning. Undervisningsdifferentiering imødekommer alle elevernes behov og forudsætninger indenfor fællesskabets rammer – og der er samtidig opmærksomhed på, hvordan disse behov imødekommes, uden at nogle elever ekskluderes (Hedegaard-Sørensen & Grumløse 2016). 

En stor del af idrætsundervisningen foregår i par, grupper eller hold. En del omhandler selve organisering og opdeling af årgange i mindre undervisningshold, og en del omhandler, hvordan elever samarbejder i par eller mindre grupper fx i konkurrence mod en anden gruppe eller par i et boldspil.  

Organiseringen af undervisningshold og opdeling i samarbejdspar eller -grupper inden for undervisningshold er centralt for inkluderende undervisning og alt for vigtigt til at blive overladt til tilfældigheder.  

Der er mange måder at organisere eleverne i undervisningshold på, der hver især har fordele og ulemper. Undervisningsdifferentiering kan fx være organiseret i en stor gruppe med individuelle tilpasningeri mindre grupper med gruppevise tilpasninger, eller forskellige størrelse grupperOrganiseringen kan blande elever med forskellige forudsætninger, eller den kan opdele efter elevernes forudsætninger, niveauer, interesser og læringsstile (se figur).  

Det kan være en stor fordel at arbejde i faste undervisningshold, i mindre læringsteams eller par, hvor eleverne også udfordres på deres sociale kompetencer. 

Disse grupper kan ligeledes være blandede grupper, hvor eleverne hjælper hinanden med specifikke og evt. varierede læringsmål.  

I artiklen Samarbejde mellem fagprofessionelle styrker idrætsundervisningen for elever med særlige behov i MOV:E Særnummer kan du læse mere om forskellige måder at holddele og differentiere på i idrætsundervingen.  

Luk menu