Deltagelse

Aktivitetshjulet - DELTAGELSE

Deltagelse omhandler de enkelte elever og det konkrete fællesskab. Hvilke kropslige, sociale og kognitive forudsætninger bringer de enkelte elever med – og hvordan påvirker de hinanden før, under og efter.  

Elevernes adfærd og motivation er et udtryk for en kultur og et miljø, som kan være skabt over længere tid. Ved kontinuerligt at præge deltagerne gennem arbejdet med at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever oplever at blive mødt med invitation til deltagelse, kan du som underviser gøre en stor forskel, som til og med kan række ud over idrætsundervisningen og præge den generelle kultur og det generelle miljø i gruppen. 

Der findes flere greb til at sikre et godt inkluderende læringsmiljø: 

  • Italesæt og udlev at alle deltagere er lige, men ikke alle er ens. Skab accept af og forståelse for, at der kan gælde forskellige regler for forskellige elever. Nogle elever skal fx have mulighed for at deltage lidt mindre eller tage en pause.
  • ’Se’ hver og en af eleverne – skab gode relationer ved at agere anerkendende og give positiv feedback. Sæt klare rammer og stil høje men realistiske forventninger.
  • Giv alle elever ansvar og mulighed for at hjælpe hinanden – også elever med særlige behov (se Læringsteams under relationer)
  • Giv plads til dialog – herunder også at give udtryk for følelser og frustrationer. Sørg for at tone er konstruktiv og ikke nedsættende, og hjælp eleverne med at forstå hinandens handlinger.  
Luk menu