Dansefanger

Nøgleord:  

  • Dans og udtryk  
  • Tillid og bevægelsesglæde 
  • Samba og Brasilien 

Eleverne løber rundt to og to med hinanden i hænderne. Sambarytmer brager ud af højtalerne. Et par holder en snor imellem sig, de spurter afsted – stopper op foran et par, der står over for hinanden og danser, de griner da et tredje par med veste på løber forbi. De tager hånden på den overfor, løfter armen og snurrer den nye makker rundt. Parrene løber videre, nu med en ny makker. 

Dansefanger er en fangeleg, der foregår i par. Fangerparret har veste på. Når et par bliver taget, stiller de sig over for hinanden og danser, indtil et andet par befrier dem. Der befries ved at tage ny makker i hånden og dreje vedkommende rundt under armen. Parrene har helle, når de befrier hinanden. 

Fokus er ikke lagt på selve dansens trin eller udførsel, men på at befri så mange som muligt. Formålet med aktiviteten er at få eleverne tættere på hinanden end de ellers er, og arbejde med deres tillid til hinanden. De skal fx holde mange forskellige i hånden og danse over for hinanden.  

  • Jasmin har meget svært ved at skifte makker hele tiden, og inden aktiviteten har underviseren og eleven haft en samtale om, hvordan hun bedst kan deltage. Aftalen bliver, at hun er sammen med én bestemt makker, som hun er tryg ved. De andre elever kender elevens udfordringer, og accepterer det uden videre, da der fortælles om aktiviteten og særreglerne.  
  • Isak har berøringsangst, og vil ikke holde andre i hånden. Underviseren har løbende en dialog med ham om udfordringen og løser det med forskellige hjælpemidler. Der kan fx bruges et markeringsbånd som holdes mellem eleverne. Ellers kan der prøves med en tynd strikhandske.  

Eleverne mødes i cirklen inden aktiviteten. Underviseren fortæller om aktiviteten og inspirerende om valget af Sambaen fra Brasilien. Hun forbereder dem også på, at de efter aktiviteten samles og snakker om, hvilke følelser de havde undervejs.  

Hvad kan du have fokus på ift. tilpasninger med aktivitetshjulet?

Luk menu