Boldbasis og boldspil

Ekstra ressourcer

Boldbasis indeholder fx også teambold
som du kan finde et undervisningsforløb
til på www.trivselogbevægelse.dk. 

I bogenAlle til Idræt af Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer kan du finde
yderligere eksempler på aktiviteter med tilpasninger for 1.-9. klasse indenfor 
indholdsområderne.  
 

Parasportdisciplinen ”siddende volley” er et eksempel på en tilpasset disciplin, og kan være en lærerig aktivitet i idrætsundervisningen. 

KOSMOS har gennem årene udviklet og afprøvet en lang række undervisningsmaterialer til brug i idrætsundervisningen. 

Dansk Skoleidræt har samlet en række aktivitetsforslag delt op efter indholdsområde og klassetrin. 

“Idræt i øjenhøjde” er en ny videnspublikation, udgivet af Synscenter Refsnæs, der indeholder anbefalinger og inspiration til styrkelse af inklusion af elever med synsnedsættelse i idrætsundervisningen.

Boldbasis og boldspil

Udbuddet af boldspil er enormt og varieret – og alle boldspil kan tilpasses til målgruppen ved ændring af fx banestørrelse, boldtype og spillerantal (se Aktivitetshjulet). Boldbasis indeholder også individuelle øvelser med bold, hvor eleverne bliver udfordret til at træne tekniske færdigheder ved at bruge slag og kast med mange forskellige typer af bolde. Der kan udarbejdes særlige baner, hvor man skal under, over, gennem, op i, osv. En elev med muskelsvind i kørestol kan for eksempel udfordre sig selv ved at balancere med en ballon på en fluesmækker i en del af banen.  

Boldspil indeholder også mindre kaotiske spil som fx boccia, goalball, bordtennis og kinball. Retningslinjer og struktur i denne type af aktiviteter vil give flere elever et bedre udgangspunkt for deltagelse. Hvis man arbejder med ’de store boldspil’ kan man med fordel gøre spillene mindre kaotiske og mindske sværhedsgraden ved fx at ændre på spillerantal, retningslinjer, rekvisitter, banestørrelse, osv. 

I kidsvolley har man fx udviklet forskellige levels, hvor man gradvist øger sværhedsgraden. Boldenes form og svævefærdigheder er også værd at være opmærksom på fx balloner, skumbolde, og bolde med lyd eller stærke farver.  

I boldspil kan man vælge at niveaudele for at gøre hold og spillere mere lige, så alle kan spille på deres niveau. Denne deling kan evt. foregå ved, at de niveaudelte aktiviteter beskrives, og at eleverne på den baggrund selv vælger, hvor de vil væreDet kan også være læreren, der holddeler på baggrund af viden om, hvor eleverne fungerer bedst. Hvis boldspilsundervisningen ikke er niveaudelt, kan det være ekstra vigtigt, at man samtidig arbejder med sociale kompetencer fx samarbejde eller kulturelle perspektiverHer er det fx oplagt at arbejde med kompetencer i at opstille individuelle og fælles regler, og at man kan respektere og holde regler og aftaler.  

Det kan også være en god idé at definere faste roller/positioner/funktioner på holdet. I kinball kan rollerne fx være at én sørger for det taktiske overblik, én sørger for at rækkefølgen overholdes, og én opmuntrer sit hold til at yde det bedste. 

Luk menu