Badminton

Nøgleord:  

  • Øje-hånd koordination
  • Kropsbasis
  • Parallel og differentieret undervisning

Eleverne skal spille badminton. Nogle har spillet før, andre har ikke. Der bliver spillet med både balloner og fjerbolde. Magnus er én af dem, der aldrig har spillet badminton før, han kan ikke ramme fjerbolden eller sætte den i gang. Idrætslæreren beder alle børnene om at puste en ballon op. De skyder til ballonerne med deres ketchere. Først skal de tælle, hvor mange gange de kan jonglere med bolden i træk uden, at den rammer gulvet. Bagefter skal de ramme ballonen så hårdt de kan“. 

Temaet er kropsbasis, og fokus er på tilvænning til badminton. Der er differentierede udfordringer i den store gruppe. 

  • Magnus har autisme og er udfordret både fin- og grovmotoriskhvorfor han har svært ved at ramme fjerbolden, men det går bedre med ballonen, den er langsommere. Der er to idrætslærere til undervisningen i dag. Den ene stiller sig sammen med Magnus og én elev til uden for banen uden net. De forsøger at spille med en langsom fjerbold, det er læreren der sætter bolden i gang. 
  • Sofie sidder i kørestol, hun er halvsiddet lammet, så hun kan ikke stå og gå. Til at starte med beder underviseren hende om at lade kørestolen stå stille, og se hvor mange gange hun kan jonglere ballonen i træk. Ved næste øvelse tilbyder en anden elev Johanne at hjælpe Sofie (Makkerstøtte). Først kører Johanne Sofie rundt, mens hun skal blive ved med at jonglere ballonen. Ved den næste øvelse skal de to piger skyde til hinanden uden net. Johanne hjælper Sofie med at samle ballonen op. 

Inden de skal starte med at spille, tegnes/skrives hele dagens lektion op på tavlen. Dernæst bliver alle eleverne introduceret til, hvordan de skal holde på ketcheren, idrætslærerne guider dem alle hver isærDe starter alle sammen med at spille med balloner, og bliver derefter delt op i to grupper. Dem, der har spillet før, laver øvelser over net og med fjerbolde ved tre af badmintonbanerne. Ved de to andre baner starter de uden net.

Lidt senere sætter de net på, her står læreren og ”fodrer” dem med bolde på den ene side af nettet. Eleverne står på en række, og får hver to forsøg til at ramme bolden, og så skal de om bag i rækken igen. Det er vigtigt, at der indledningsvist til lektionen, gøres opmærksom på, at de bliver delt op i to hold ud fra barnets erfaring med badminton senere i undervisningen. Både Magnus og Sofie kan deltage i denne lektion 

Hvad kan du have fokus på ift. tilpasninger med aktivitetshjulet?

Luk menu